Een te laag loon niet langer afgestraft

Een van de nieuwigheden die de hervorming van de vennootschapsbelasting met zich meebracht is verleden tijd.

 

Deze maatregel was een bijkomende afzonderlijke heffing die ondernemingen bestrafte indien er te weinig bezoldigingen werden uitgekeerd aan haar bedrijfsleiders. Oorspronkelijk werd een afzonderlijke aanslag van 5% opgelegd. Deze verhoging verdwijnt definitief.

 

Het loon blijft wel van groot belang om aanspraak te kunnen maken op het nieuwe verlaagd tarief. Als de vennootschap een belastbare winst heeft hoger dan € 45.000 moet de bedrijfsleider ook een minimale bezoldiging van € 45.000 genieten. In het geval dat de winst lager is dan € 45.000 moet de bezoldiging minimaal gelijk zijn aan de belastbare winst. Zo niet valt de vennootschap uit de boot om te kunnen genieten van het verlaagd tarief.

 

Ter herinnering geven wij graag de tarieven mee die de vernieuwde wetgeving voor dit aanslagjaar met zich meebrengt:

  • 20,40 % op eerste schijf van € 100.000 belastbaar inkomen
  • 29,58 % op alles boven € 100.000 belastbaar inkomen

 

Bij een onvoldoende bezoldiging zal de vennootschap getaxeerd worden aan 29,58 %, zijnde het nieuwe normale tarief vennootschapsbelasting.