Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019

Wanneer een werknemer of bedrijfsleider beroepsverplaatsingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten.

De werknemer bewijst ofwel de werkelijke uitgaven of maakt hij gebruikt van een forfaitaire vergoeding.

Naar jaarlijkse gewoonte werd de forfaitaire kilomtervergoeding per 1 juli aangepast.

Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 bedraagt de kilometervergoeding maximaal € 0,3653 per kilometer.

Om gebruik te kunnen maken op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximaal 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kosten in rekening gebracht worden.