Voordeel alle aard woningen: nieuwe richtlijnen zitten in de pijplijn

De regering heeft recent van de rechtbank onder zijn voeten gekregen. Het forfaitair voordeel voor het gratis gebruik van een woning werd tot voor kort te zwaar belast.

 

In de klassieke formule werd een factor van 3,8 gebruikt voor rechtspersonen en 1,4 voor natuurlijke personen. De rechtspraak beschouwt dit grote verschil als ongrondwettelijk, zijnde in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

 

Na vele maanden overleg ligt er een voorstel op tafel: rechtspersonen en natuurlijke personen worden op dezelfde lijn geplaatst. Beide categorieën zullen van dezelfde factor gebruik kunnen maken.

 

Nieuwe factor

 

De nieuwe factor die momenteel op tafel ligt is 2. Dit dus voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

 

De nieuwe formule zal er als volgt uitzien: VAA-woning = geïndexeerd KI x 100/60 x 2

 

Tot slot dient nog benadrukt te worden dat er door het aanpassen van het VAA een onevenwicht kan ontstaan met de gemaakte kosten in de vennootschap. Hierdoor is het niet uitgesloten dat de administratie de kostenaftrek in hoofde van de vennootschap wenst aan te vechten. Een zekere waakzaamheid is dus geboden bij vruchtgebruikconstructies.  

 

Vanaf wanneer?

Fiscaaltechnisch gezien kan de nieuwe formule terugwerken tot 1 januari 2018, dit wel op voorwaarde dat de wetswijziging vóór eind 2018 gepubliceerd zal worden in het Belgisch staatsblad. Het zou dus perfect mogelijk zijn dat de nieuwe formule pas vanaf 1 januari 2019 zal worden opgelegd.